ODRŽAVANJE HIGIJENE

Aktiva čiščenje d.o.o. je specijalizovana kompanija u oblasti čišćenja bilo koje vrste objekata.

TOP