Redovno čišćenje – radno okruženje.

Koristimo savremenu tehnologiju koja sprečava ukrštanje čistih i prljavih staza (sistem bojakrpa) odgovarajućom tehnikom doziranja i odabirom sredstava za čišćenje kontrolišemo optimalnu potrošnju hemije i vode.

AKTIVA čišćenje je visoko specijalizovana kompanija u oblasti čišćenja svih vrsta objekata.

Našim uslugama zadovoljavamo stroge higijenske kriterijume u turizmu, zdravstvu, trgovinama...

Aktiva skupina - sigurno, čisto i uredno

Redovno čiščenje

Redovnim uslugama čišćenja unosimo svežinu u vaše prostorije I brinemo se da radon okruženje uvek bude čisto iuredno. Radno okruženje je mesto gde provodimo veći deo dana. Svesni smo važnosti čiste životne sredine, zato koristimo ekološki prihvatljive I sertifikovaneproizvodei tehnologije začišćenje. U zavisnostiod priroda posla, potreba I želja klijenta, vršimo redovno periodično čišćenje (dnevno, nedeljno, mesečno).

Za svakog klijent pripremamo obim čišćenja koji se prilagođava njegovim željama I potrebama u skladu sa propisima I specifičnim zahtevima (HACCP) koje diktiraju pojedinačne aktivnosti. Pružamo sveobuhvatnu uslugu koja uključuje čišćenje odgovarajućim sredstvima začišćenje, priborom i mašinama za čišćenje, pravilnu organizaciju, upravljanje i kontrolu. Na zahtev naručioca možemo obezbediti I nabavku I ugradnju sanitarno-higijenskih materijala I dezinfekcionih sredstava.

Svesni smo da ulazimo u vaše radon okruženje, zbog toga stalno edukujemo naše zaposlene o važnosti zaštite poverljivih informacija I diskrecije prema vama i vašoj imovini. Koristimo savremenu tehnologiju koja sprečava ukrštanje čistih I prljavih staza (sistem bojakrpa) odgovarajućom tehnikom doziranja I odabirom sredstava za čišćenje kontrolišemo optimalnu potrošnju hemije I vode. Na ovaj način vodimo računa o smanjenju količine ambalažnog otpada koji redovno uklanjamo sa lokacija.