Čišćenje na teško dostupnim mestima

Specijalna čišćenja obuhvataju čišćenje na teško dostupnim mestima, čišćenje zahtevnijih površina, rad na visini i u svim vremenskim uslovima. Ova vrsta čišćenja podrazumeva upotrebu specijalnih mašina, alata I metoda za čišćenje.

AKTIVA čišćenje je visoko specijalizovana kompanija u oblasti čišćenja svih vrsta objekata.

Našim uslugama zadovoljavamo stroge higijenske kriterijume u turizmu, zdravstvu, trgovinama...

Aktiva skupina - sigurno, čisto i uredno

Specijalno čišćenje:

dezinfekcija prostorija

čišćenje proizvodnih I industrijskih pogona

rad na visinama

grubo i/ili završno čišćenje nakon građevinskih radova